تب‌نوشت‌ها

مطالبی پریشان و درهم

تب‌نوشت‌ها

مطالبی پریشان و درهم

.... .... ....

جمعه, ۳ شهریور ۱۳۹۶، ۰۲:۴۸ ب.ظ

جانا به غریبستان چندین بنماند کس

باز آی که در غربت قدر تو نداند کس

صد نامه فرستادم یک نامهٔ تو نامد

گویی خبر عاشق هرگز نرساند کس

در پیش رخ خوبت خورشید نیفروزد

در پیش سواران خر هرگز بنراند کس

هر کو ز می وصلت یک جام بیاشامد

تا زنده بود او را هشیار نخواند کسو تولى عنهم و قال یا اسفى على یوسف و ابیضت عیناه من الحزن...

۹۶/۰۶/۰۳
... نجفی