تب‌نوشت‌ها

مطالبی پریشان و درهم

تب‌نوشت‌ها

مطالبی پریشان و درهم

کار صواب «باده پرستی» است حافظا
برخیـز و عـزم جـزم بـه کـار صواب کن

شاه نشین چشم من، تکیه گه خیال توست

يكشنبه, ۲۵ تیر ۱۳۹۶، ۱۲:۵۰ ق.ظرحم کن بر من مسکین و به فریادم رس


موافقین ۰ مخالفین ۱ ۹۶/۰۴/۲۵
... نجفی