تب‌نوشت‌ها

مطالبی پریشان و درهم

تب‌نوشت‌ها

مطالبی پریشان و درهم

۷ مطلب در ارديبهشت ۱۳۹۶ ثبت شده است

کی شعر تر انگیزد خاطر که حزین باشد
یک نکته از این معنی گفتیم و همین باشد!


از لعل تو گر یابم انگشتری زنهار
صد ملک سلیمانم در زیر نگین باشد


غمناک نباید بود از طعن حسود ای دل!
شاید که چو وابینی خیر تو در این باشد


هر کو نکند فهمی زین کلک خیال انگیز
نقشش به حرام ار خود صورتگر چین باشد


جام می و خون دل هر یک به کسی دادند
در دایره قسمت اوضاع چنین باشد


در کار گلاب! و گل حکم ازلی این بود
کاین شاهد بازاری وان پرده نشین باشد


آن نیست که «حافظ» را رندی بشد از خاطر
کاین سابقه پیشین تا روز پسین باشد

۰ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰ ۳۱ ارديبهشت ۹۶ ، ۰۱:۴۰
... نجفی

دیروز هم گذشت به هر محنتی که بود


-----------------

پ ن ۱: الحمد لله علی کل حال

پ ن۲: در انتظار طلعت فردا نشسته ایم...

۰ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰ ۳۱ ارديبهشت ۹۶ ، ۰۱:۳۴
... نجفی

پرسیدند: فقر چیست؟ امام حسن(ع) فرمود: «آزمندى جان به هر چیز».

۱ نظر موافقین ۳ مخالفین ۰ ۲۷ ارديبهشت ۹۶ ، ۱۲:۰۰
... نجفی

صعب روزی، بوالعجب کاری، پریشان عالمی

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۱ ۲۴ ارديبهشت ۹۶ ، ۱۳:۴۵
... نجفی

دنیا خیلی کوچک است

در روزگار ما کوچکتر هم شده.

محو باد!!

۰ نظر موافقین ۳ مخالفین ۰ ۱۸ ارديبهشت ۹۶ ، ۱۰:۵۳
... نجفی

 در کفر هم صادق نئی،

                                      رسوا مکن زنّار را

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هب لی کمال الانقطاع الیک!

۰ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰ ۱۴ ارديبهشت ۹۶ ، ۲۲:۳۲
... نجفی


دروغ وعده و

        قتال وضع و

                 رنگ آمیز


۱ نظر موافقین ۱ مخالفین ۱ ۱۱ ارديبهشت ۹۶ ، ۲۲:۳۶
... نجفی